97% van de inwoners van Oudeschip is tegen de komst van een glastuinbouwgebied boven de Middendijk . Zoveel heeft een enquête door SP Eemsmond uitgewezen.

Op 20 oktober is door OGG een bijeenkomst georganiseerd van tegenstanders van kassen in de Oostpolder. Eens te meer werd daar  benadrukt dat dit een heilloos en voor mens, dier en omgeving desastreus plan is. De geciteerde bezwering van de initiatiefnemers van dit plan als zou een acht meter hoge muur van glas met een oppervlakte van 170 hectare -al dan niet gelardeerd met algenteelt en champignonkweek- dienen tot bescherming van dit lieflijke dorp achter de Middendijk, kon bij de Oudeschipsters alleen op hoongelach rekenen.

De onwaarschijnlijk lange procedure heeft de inwoners van het meest noordelijke gelegen dorp van Groningen doen meesmuilen over het realiteitsgehalte van de plannen. Eén en ander weerhoudt hen er niet van nu in actie te komen. Om te beginnen op dinsdag 23 oktober vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis van Oudeschip. (Zie elders op deze site.)

Oudeschip zal zijn buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven en het dorp dus niet zonder slag of stoot opgeven.
Het dorp weet zich hierbij niet alleen gesteund door OGG, maar ook door de grondbezitters van de Oostpolder, door SP Eemsmond en de SP-fractie in de Staten van Groningen, door GroenLinks Eemsmond, door VVD Eemsmond, door de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o  (SNLE) en door de Milieufederatie Groningen (NMFGroningen).

Leave a Reply.