Namens bestuur en leden van OGG: SP Eemsmond bedankt!
Zonder haar niet-aflatende inzet voor en hulp bij de acties van de afgelopen tijden hadden we het nooit gered.


De enquête onder de bewoners van Oudeschip is door SP-ers opgezet en uitgevoerd. Het verspreiden van de bedenkingen en het ophalen van de ondertekeningen hadden de OGG-ers ook niet zonder hun hulp voor elkaar gekregen.

Bij het 'in diepe rouw dompelen' van het dorp is de daadwerkelijke hulp van de SP-ers onontbeerlijk geweest. Alle persaandacht van dien (Ommelander Courant,  RTVNoord, DVHN, BNN, Vakblad voor de Bloemisterij) is dan ook mede dankzij hun bemoeienis gegenereerd.

Verder dank aan de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond eo voor overleg en feed back bij het schrijven van de bedenkingen namens de bewoners die niet eerder een zienswijze hadden ingediend. Hetzelfde geldt voor de Natuur- en Milieufederatie Groningen.

En dank aan de NMFGroningen voor het mede namens OGG optekenen van een lijvig pak bedenkingen. Wie deze leest, kan zich niet voorstellen dat de kassen er komen.

Alle acties zijn het resultaat van een fantastisch samenwerkingsverband van mensen en instellingen die het Groninger Hoogeland in het algemeen en de Oostpolder bij Oudeschip in het bijzonder een warm hart toedragen.

Wat die Oostpolder betreft, dank aan de boeren, de eigenaren van deze groene buffer tussen de Eemshaven en Oudeschip voor hun gastvrijheid. In de strijd tegen het plaatsen van kassen op de vruchtbare jonge zavel van de Oostpolder staan de neuzen van boeren, burgers en buitenlui dezelfde kant op. En dat is goed.Leave a Reply.