'Schadelijk plan Glastuinbouw Oudeschip'  Dat is het oordeel van de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFGn) over het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond.

Een oordeel dat de gezamenlijke opvatting behelst van de Stichting Natuur- en Landschap Eemsmond, de Waddenvereniging en de vereniging Op Goede Grond.

De NMFGn is namens de drie organisaties niet alleen begaan met landschap en natuur. Ze ook heeft oog voor het leefklimaat in Oudeschip.

Wat dit laatste betreft een citaat van haar site over de niet te vermijden lichtuitstoot:
(...) in het dorp Oudeschip zorgt die 1% licht zelfs constant voor 4 keer zo veel licht als de volle maan! En de lichtplek op de wolken is van tientallen kilometers afstand te zien. De Waddenzee is nog één van de weinige gebieden in Nederland waar je van prachtige, donkere sterrennachten kunt genieten.

Verder benadrukt de NMFGn in de inleiding van de 33 pagina's bedenkingen het belang van de pootaardappelteelt in de Oostpolder

Wie meer wil lezen, verwijzen we naar de site van de NMFGn .
Via deze site zijn de bedenkingen te downloaden. Maar het kan ook hierLeave a Reply.