GS Groningen hebben het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond afgekeurd. Reden: er is geen zekerheid dat de realisatie binnen 10 jaar zal plaatshebben. De gemeente Eemsmond moet haar huiswerk overdoen. Na ruim twintig jaar weten de inwoners van Oudeschip nog niet of de kassen komen, of niet.

In 1991 zijn voor het eerst de plannen voor glastuinbouw tussen de Eemshaven en Oudeschip gepresenteerd, getuige dit artikel uit Noorderbreedte 145 uit 1992. Na ondermeer een vruchteloze poging tot het vestigen van zoutwaterlandbouw onder glas (1998) zag het initiatief van de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen voor een grootschalig glastuinbouwgebied het licht. De Startnotitie kwam tot ons.

Konden we nu maar zeggen: De rest is geschiedenis. Maar nee. Want wat lezen we in de Besluitenlijst van GS van 16 april 2013? Plan afgekeurd. Want dat er tussen nu en over 10 jaar kassen staan is allerminst zeker. Maar dan lezen we: 'De provincie gaat samen met de gemeente Eemsmond onderzoeken of er een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven in het betreffende plangebied.' Gáán we weer! Het zwaard van Damocles blijft boven de Oostpolder, boven Oudeschip en boven het Wad hangen.

OGG beweert al negen jaar lang dat er geen kassen zullen komen in de Oostpolder. De grond is van akkerbouwers die daar goed boeren en die niet van plan zijn zonder slag of stoot hùn grond af te staan. De Nederlandse tuinders hebben nooit serieuze belangstelling getoond. Het gebied is te klein voor een cluster; de rest van Greenport Nederland is dichterbij, warmer en lichter. 

Het plan dat zo eendrachtig door de twee initiatiefnemers is gepresenteerd en dat heel wat euro's gemeenschapsgeld heeft opgeslokt, is nu door één van die twee afgeschoten. En dan nu samen kijken of er nog iets van te maken is. Samen de akkerbouwers, de bewoners van Oudeschip en omgeving nog langer in onzekerheid laten.

En waarvoor? Angst voor gezichtsverlies? Dat wordt er met dit staaltje van bestuurlijk onvermogen niet minder op.


 Leave a Reply.