OGG is terug. Klaarwakker en waakzaam. OGG heeft zelfs weer een site. Een eenvoudige site, maar niettemin, een site. Een kleine drie jaar was het rustig op het glastuinbouwfront, dat wil zeggen, het leek bij plannen te blijven. Maar nu is het gedaan met de rust. De kassendreiging hangt weer als een zwaard van Damocles boven de Oostpolder bij Oudeschip.

Groningen Seaports (GSP) wil uitbreiden in zuidoostelijke richting. Voor datahotels en nog zowat. Datahotels zijn opslagcentra voor digitale gegevens en enorme energievreters. Omdat in de Eemshaven uiteindelijk vier energiecentrales staan, is die energie dus in overvloed aanwezig en lekker dichtbij.
Electrabel ( gas ) staat er al, RWE ( kolen ) en NUON ( kolenvergassing, gas en wat biomassa is het plan ) zijn in aanbouw en Advanced Power gaat een gasgestookte centrale neerzetten.  Die vier centrales staan er dus nog niet en als het aan een heleboel bezorgde burgers ligt, komen de twee kolencentrales er ook niet, maar GSP ziet alles helemaal zitten en heeft haast.  Haast om op korte termijn 20-45 ha. en op de wat langere termijn 210 ha. ten zuidoosten van de Eemshaven te mogen gebruiken om de expansiedrift te bevredigen. 

Om Oudeschip te beschermen (!, het is echt gezegd op de raadsvergadering van Eemsmond, 13 januari 2011), moet er pal ten noorden van dat dorpje een grootschalig industrieel glastuinbouwcomplex komen in de Oostpolder. Bovendien versieren we het grijze geheel dan met een aardig groen randje: warmte en een beetje van het gas CO2 van de centrales naar de kassen. Synergie heet dat en dat is heel duurzaam. Vindt GSP en en vinden het college van B&W en de gemeenteraad van Eemsmond.

Het staat te lezen in het ‘visiedocument Eemshaven Zuid / Zuidoost' en met dat document is Eemsmond het nu in hoofdlijnen eens. VVD en GroenLinks stemden tegen. Dat document wordt op 2 februari 2011 behandeld door de Provinciale Staten van Groningen.

Het bestuur van OGG is weer opgetuigd. Binnenkort wordt een informatieve bijeenkomst gehouden voor leden en niet-leden van OGG. Plaats en tijd worden hier gemeld zodra ze bekend zijn.


Nettie Klompsma, 11/01/25

*Naschrift: Zoals te verwachten was hebben de Staten het visiedocument omarmd en hebben ze vervolgens 'de partiële herziening Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - aanwijzing zoekgebied bedrijventerreinen Eemshaven' vastgesteld. Met andere woorden: PS Groningen vinden dat kassen er ook nog wel bij kunnen.

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.