De gemeente Eemsmond heeft verzuimd het vastgestelde bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond ook in Duitsland ter visie te leggen. Voor de tweede maal zijn de buren aan de overzijde buiten de procedure gehouden.

De eerste maal was in 2004, bij de start van de procedure, de zogeheten Startnotitie. De omissie is toen ongedaan gemaakt en zo konden Borkum, Emden en andere Duitse gemeenten tegenover het plangebied hun visie geven op de plannen. Vanaf dat moment zat een aantal ervan in de procedure.

De heer Jens Albrecht, Umweltbeauftragter van Stadt Borkum heeft bij de provincie geïnformeerd hoe dat nou zat. Waarom was Borkum niet op de hoogte gesteld van het vastgestelde Bestemmingsplan? Waarop Albrecht te horen heeft gekregen dat dat wel had gemoeten, maar dat het niet de taak was van de provincie Groningen, maar van de gemeente Eemsmond. Albrecht kreeg wel het advies z'n bedenkingen in te sturen naar GS.

Kijk, en zo hoort dat niet. De Duitse versie van het Bestemmingsplan glastuinbouwgebied had allang op de Duitse gemeentehuizen horen liggen. Net zo lang als de Nederlandse versie hier bij ons. Duitse burgers die problemen hebben met de voorgenomen plannen dienen op dezelfde wijze te worden behandeld als de Nederlandse burgers en hebben in de bestemmingsplanprocedure ook toegang tot de Nederlandse rechter.Leave a Reply.