De inloopmiddag van 25 juni 2011 is achter de rug. Ondanks het bar slechte weer en vele afzeggingen, is toch een behoorlijk aantal mensen naar het dorpshuis in Oudeschip gekomen.

Er zijn ideeën voor acties geopperd en we hebben elkaar wat bijgepraat. Frustratie, onbegrip en verbijstering over het kennelijk toch doorgezet worden van de plannen kon ook worden geuit. Maar deze emoties leidden onmiddellijk tot hernieuwde energie en grote vastberadenheid de strijd tegen de komst van industriële glastuinbouw voort te zetten. Wat OGG betreft blijft het NEE tegen kassen op het Hoogeland.

Die middag werd ook duidelijk dat iedereen die in 2008 lid was, denkt dat nog steeds te zijn. Dat men eigenlijk wacht op een aansporing om te betalen. Het bestuur van OGG heeft aangekondigd dit binnenkort te regelen. De aanwezigen werden aangespoord zich gewoon opnieuw aan te melden. Ter plekke, of via de knop 'Contact' op de site.Leave a Reply.