OGG heeft democratie hoog in het vaandel. Zeven jaar geleden is niet voor niets besloten de verenigingsstructuur te hanteren. Stichtingen mogen in voorkomende gevallen dan slagvaardiger opereren, de basis voor de besluitvorming binnen en van een vereniging is breder. De ledenvergadering moet het tenslotte allemaal goedkeuren.

Op donderdag 16 juni bezocht OGG een bijeenkomst waarop door Groningen Seaports (GSP) de jongste ontwikkelingen van de Eemshaven uit de doeken werden gedaan. OGG liet daar weten nog altijd mordicus tegen de komst van een zee van kassen ten noorden van de Middendijk boven Oudeschip te zijn. Dat was dan ook het doel van onze aanwezigheid. Laten horen dat we er nog zijn.

Directeur Post van GSP bracht over de komst van kassen onder andere in het midden dat we in een democratie leven en dat als er een democratisch besluit was genomen om een gebied te bestemmen voor glastuinbouwgebied, dat we ons daarnaar moesten schikken.

OGG is het daarmee vanzelfsprekend eens.
Maar het recht van belanghebbenden om actie te ondernemen tegen een door de overheid genomen besluit is stevig verankerd in het bestuursrecht . Het bestuursrecht of administratief recht staat beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht, AWB. OGG is door haar statuten een belanghebbende.

OGG heeft net als iedere andere rechthebbende toegang tot bestuursrechtelijke rechtsbescherming.  Heel democratisch, allemaal.Leave a Reply.