De plannen voor 162 ha. (netto) glastuinbouw bij Oudeschip zijn onhaalbaar. Het totale exploitatiegebied is 359 hectare, het bruto uitgeefbare kassengebied is 206 hectare. Dat is dermate klein dat er hooguit anderhalf à twee moderne bedrijven gevestigd kunnen worden.

Aldus de redacteur economie en politiek van een gezaghebbend tijdschrift op het gebied van de glastuinbouw. De redacteur:

"Vandaag de dag stopt een tuinder, of hij breidt uit. Nieuwe vestigingen zijn altijd zeer grote bedrijven. Er is bij mijn weten dan ook geen enkele belangstelling voor dit gebied. Het lijkt er meer op dat dit project wordt doorgezet uit prestige-overwegingen. Men lijkt bang te zijn voor gezichtsverlies. Dat gevoegd bij het feit dat de glastuinbouw in zwaar weer verkeert, maakt de plannen voor een kassengebied ten zuiden van de Eemshaven onhaalbaar."

De redacteur is niet eens verteld dat volgens de initiatiefnemers  - gemeente Eemsmond en provincie Groningen- in het totaal 90 hectare is beloofd aan een algenkweker en een champignonteler. Trekken wij deze 90 hectare af van de in totaal 206 hectare bruto uitgeefbare grond, dan houden we 116 hectare bruto voor kassen over.

Nee, dat wordt hem niet.

Leave a Reply.