Foto
© Anton van der Salm
Op 31 okober 2012 trok een stoet rouwende Ommelanders van Oudeschip naar Groningen. De rouwstoet stopte voor het Provinciehuis, waar men werd ontvangen door Gedeputeerde Moorlag.


Bedenkingen
Ruim 120 bedenkingen, samengebonden in een stemmig zwart kaft als waren het condoleances, werden door Monique Mensinga, waarnemend voorzitter van OGG, aangeboden aan gedeputeerde William Moorlag. Zij deed dit namens al diegenen die treuren om de aangekondigde dood van de Oostpolder bij Oudeschip. Onder hen ook vertegenwoordigers van SP Eemsmond, van de fracties van SP en GroenLinks in de Staten van Groningen en van de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Groene Buffer

Het staat vast dat de Oostpolder en de leefbaarheid Oudeschip verloren zijn als het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond wordt goedgekeurd door het college van GS van Groningen en vervolgens door Provinciale Staten. De groene buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven en de Middendijk bij Oudeschip is essentieel en die verdwijnt onder beton en glas als de kassen komen. De akkerbouw van de Oostpolder en de leefbaarheid van Oudeschip zijn dan reddeloos verloren. De tegenstanders van de plannen, OGG voorop, zullen niet moe worden dit te herhalen, zolang dat zin heeft.

Mantra's
Moorlag herhaalde de mantra's 'werkgelegenheid' en 'restwarmtegebruik' nog maar eens. Dat de markt dit gebied niet blieft, bleef door hem onbesproken, dus ook onweersproken.  Opmerkingen dat van restwarmte van de centrales in de Eemshaven geen gebruik gemaakt kan worden en dat de komst van warmte-leverende datahotels verre van zeker is, werden genegeerd. Op de teloorgang van de hoogwaardige en winstgevende pootaardappelteelt ging hij niet in. Op de in de ogen van iedereen behalve de bedenkers van de glastuinbouwplannen merkwaardige introductie van champignonteelt en algenkweek evenmin. Wel wilde hij kwijt dat hij 'het ook niet leuk zou vinden als er kassen in zijn achtertuin kwamen'.

Nieuws
Dat al die jaren niet één vertegenwoordiger van de gemeente Eemsmond noch van de provincie Groningen de plannen met de boeren c/q landeigenaars (m/v) van de Oostpolder had besproken, leek voor de gedeputeerde een nieuw feit.  Wat OGG betreft een tamelijk curieus feit. Op z'n zachtst gezegd.

Boer-zijn

En boer zijn? Dat is geen beroep, beweerde de gedeputeerde. Verbijstering alom. Dat het een way of living was, voegde hij er haastig aan toe. En dat de boeren allang wisten dat de glastuinbouwplannen er liggen.

Raad van State
Het is duidelijk. GS Groningen zullen hun goedkeuring schenken aan het bestemmingsplan. De Staten zullen slaafs volgen. Want hé, het is ooit in ons programma als een puik plan omschreven en dus denken we er verder niet over na. Alleen de fracties van SP en GroenLinks zijn tegen. Tot nog toe. Want wie weet worden de bedenkingen gelezen. Hoe lang alles zal duren, weten we niet. De provincie streeft ernaar binnen een half jaar met een reactie te komen. Wordt het bestemmingsplan goedgekeurd, dan volgt wat OGG betreft de gang naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedeputeerde Moorlag vermoedde het al: we gaan dan in beroep.

Filmpje!

Leave a Reply.