(persbericht SP Eemsmond)

Vorige week zijn door leden van SP Eemsmond huis aan huis flyers bezorgd in Oudeschip.  In deze flyers stond kort wat de wijzigingen in de plannen zijn rondom de glastuinbouw boven de Middendijk bij Oudeschip.
Woensdag 17 oktober hebben de SP-leden huis aan huis aangebeld met onder andere de vraag of mensen op de hoogte waren van de hervatte plannen en of ze het eens zijn met de komst van kassen in hun dorp.

Aanstaande zaterdag is SP Eemsmond aanwezig bij een bijeenkomst,georganiseerd door de vereniging Op Goede Grond, met inwoners en andere organisaties. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de vragenlijsten met de inwoners besproken. Ook worden er concrete actieplannen besproken en er wordt een begin gemaakt met de uitvoering ervan.

 De SP Statenfractie verzet zich al jaren tegen het plan om de Oostpolder, ten zuiden van de Eemshaven, in te richten als glastuinbouwgebied.

Dit plan van gemeente Eemsmond en de provincie moet glastuinders naar dit gebied trekken. De kans dat dit gaat gebeuren is klein omdat de glastuinbouw in een dip zit en het slecht gaat met bestaande tuinbouwgebieden als Hoogezand-Sappemeer en Rundedal bij Emmen. Daarnaast wordt hiermee zeer goede pootaardappelgrond opgeofferd evenals ruimte en rust in deze polder. Niet voor niets zijn boeren en omwonenden daarom tegen dit plan.

Dit heeft de gemeente Eemsmond niet belemmerd om deze zomer het bestemmingsplan vast te stellen. Tot 1 november a.s. kunnen hiertegen bedenkingen worden ingediend bij de provincie.

Op zaterdag 20 oktober a.s. wordt door de vereniging Op Goede Grond, tegenstander van het plan, een informatiebijeenkomst gehouden over deze ontwikkeling. Zowel de nieuwe SP-afdeling Eemsmond als de SP Statenfractie is hierbij aanwezig om samen met tegenstanders weerstand te bieden tegen dit plan. Ook de lokale afdelingen van VVD en Groenlinks zijn tegen dit plan.

Zaterdag 20 oktober vanaf 14.00 uur't Diggelschip, Molenweg 18, Oudeschip

www.eemsmond.sp.nl

(einde persbericht SP Eemsmond)


Leave a Reply.