De uitbreiding van de Eemshaven met 180 hectare benadrukt de noodzaak van het handhaven van de groene buffer tussen Oudeschip en het haventerrein. Het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond moet nu voor eens en voor altijd van tafel.

Groningen Seaports ( GSP) heeft vanochtend besloten tot een drastische uitbreiding van het industrieterrein. Op het kaartje bij het desbetreffende artikel op de site van GSP is te zien dat het gaat om een opvallende uitbreiding in zuidoostelijke richting ter hoogte van de N33. Voor deze uitbreiding is € 54,3 miljoen uitgetrokken.

Wie het kaartje bekijkt ziet in één oogopslag hoe de Oostpolder tussen Oudeschip en de Eemshaven te zijner tijd wordt gevat in een knellende omarming van de Eemshaven. Ook nog eens glastuinbouw ten noorden van Oudeschip werkt dan helemaal verstikkend.

Was de noodzaak van de nu nog groene buffer voor ieder verstandig mens al duidelijk, met deze uitbreiding kan het zelfs de hardnekkigste vasthouder aan de glastuinbouwplannen niet ontgaan: de buffer tussen Oudeschip en de Eemshaven is essentieel voor de leefbaarheid van het dorp.

Bovendien zullen de gebouwen en de terreinen om de gebouwen wéér meer licht werpen op de kwetsbare natuur van de Waddenzee. Cumulatieve effecten van deze nieuwe lichtbronnen, de al bestaande lichtbronnen èn de glastuinbouw zullen de toets nooit kunnen doorstaan. Daarvoor hoeft men geen dure bureaus in de arm te nemen, dat is zo al wel duidelijk.

De plannen voor glastuinbouw moeten nu maar gauw vergeten worden. Geen aandacht, geen energie laat staan publieke gelden meer aan besteden. Voor altijd van tafel.

Jammer dat deze havenuitbreiding niet kon worden meegenomen in onze bedenkingen. Jammer dat dit allemaal een week nà de afloop van de tervisielegging wordt gepresenteerd. Toeval? Maar natuurlijk! Want het spreekt vanzelf dat deze plannen de afgelopen week pas zijn opgekomen. Zomaar ineens.Leave a Reply.