Zaterdag 20 oktober vanaf 14.00 uur
't Diggelschip, Molenweg 18, Oudeschip:
bijeenkomst tegenstanders glastuinbouw bij Oudeschip.
Actieplannen worden besproken en er wordt een begin gemaakt met de uitvoering ervan. OGG zorgt voor koffie, thee en gebak.

K
assen boven de Middendijk bij Oudeschip? Zijn die plannen dan nog niet van tafel?

Nee. De raad van Eemsmond is in meerderheid hardnekkig voor dit onzalige plan en heeft onlangs het Bestemmingplan Glastuinbouw Eemsmond vastgesteld.

Maar in alleen glastuinbouw hebben de plannenmakers kennelijk geen fiducie. Daarom moet in de Oostpolder ook maar ruimte voor algenteelt en champignonkwekerijen komen. Dat boeren hun grond niet vrijwillig zullen afstaan, deert de initiatiefnemers nog steeds niet.
 
OGG verzet zich vanaf 2004 tegen deze plannen. Ze wordt daarin niet alleen gesteund door bewoners van Oudeschip en daarbuiten, maar ook door GroenLinks Eemsmond, door SP Eemsmond en door de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond ( SNLE).
VVD Eemsmond ziet ook geen heil in glastuinbouw bij Oudeschip en heeft tegen het bestemmingsplan gestemd.

Alle tegenstanders van glastuinbouw, champignonkwekerijen en algenteelt in de Oostpolder zijn zaterdag 20 oktober welkom. We hebben tot 1 november de tijd ons tegengeluid kracht bij te zetten. Niet dat we er daarna mee ophouden, maar  op 1 november moeten de bedenkingen tegen dit bestemmingsplan binnen zijn bij GS. Ook daarover zullen we zaterdag praten.
Leave a Reply.