Stemmen voor de provinciale staten…. Jazeker! Mijn stem is slechts één klein stemmetje in  het grote geheel, maar ik wil die hele kleine minimale gelegenheid om invloed uit te oefenen toch benutten. Eh, invloed? Heb ik dan invloed? Vaak denk ik dat de wereld autonoom ronddraait, gedreven door krachten waar een enkel individu  invloed op kan uitoefenen.

Natuurlijk ga ik stemmen, maar die ene enkele geïsoleerde stem heeft geen invloed. Wat echt wat uitmaakt is als een mensenmassa in  beweging komt, zoals op  het moment van schrijven gebeurt in Libië, en onlangs in  Egypte en Tunesië. De macht aan het volk!

Ja, ja, ik weet het. De macht aan het volk is zeker geen garantie dat het beter wordt. Want wat is ‘beter’ eigenlijk? Wat mij betreft dat  de mens goed met de aarde en met de medemens omgaat. Maar leg dat maar eens uit aan stemmend Nederland. Het wereldbeeld van veel mensen gaat toch niet veel verder dan het eigen voortuintje, of op z’n best tot het eind van de straat. Ook wel weer begrijpelijk:’Erst das Fressen, dann die Moral’. Wie het zei weet ik niet meer, Brecht, of Wolf Biermann, ooit in de DDR. Ook door het volk omvergeworpen, bedenk ik me nu.

Geen slecht idee eigenlijk, een volksopstand. Actievoeren! Op de barricaden!

De waarheid is dat een volksopstand pas ontstaat als het de mensen slecht gaat. En in  Nederland gaat het nog niet zo slecht. Je kunt wel voorspellen dat het slechter gaat worden, maar juist met die voorspelling kunnen politici maatregelen er door drukken die weliswaar goed zijn voor de economie, of voor het idee dat iets goed is voor de economie, maar het zijn wel maatregelen die slecht zijn voor onze leefomgeving. En op lange termijn is dat slecht voor de mens.

Waarmee ik op een aloude wijsheid kom: regeren is vooruitzien. Waaraan ik graag iets toe wil voegen: een wijde blik verruimt het denken. Vandaar dat ik vind dat de open ruimte in ons land behouden moet blijven, of zelfs nog versterkt moet worden, want een open landschap bevordert het denkvermogen en de ruimdenkendheid.

PS Ter illustratie van deze stelling: onlangs was ik in  Oostenrijk in de bergen, waar ik  het mentaal erg benauwd kreeg. Hierover pratende met anderen kwamen we tot de conclusie dat de beslotenheid tussen de bergen de blik beperkt, en tot ernstig conservatisme leidt.

Dick ToeringLeave a Reply.