De Waddenvereniging zegt 'niet bij voorbaat nee' tegen glastuinbouw in de Groninger gemeente Eemsmond. Ongetwijfeld is het niet zo bedoeld, maar 'niet bij voorbaat nee' is in de ogen van velen gelijk aan JA.  

'Er zijn tegenwoordig allerlei methoden om het licht op een goede manier te dempen.' Aldus de uitsmijter van het artikel met de kop 'Geen glaskolder (...)' van het DVHN van 4 juli 2011.  Ja, met zo'n uitspraak kunnen gemeente Eemsmond, provincie Groningen en Groningen Seaports (GSP) wel uit de voeten.

Dat er nooit kieren getrokken mogen worden in de schermdoeken, wordt even in het bestemmingsplan gezet en iedereen vindt dan ineens dat de Oostpolder wel gevuld kan worden met een zee van glas. Ziezo. Wèg is de buffer tussen de Eemshaven en Oudeschip achter de Middendijk. 

Waar is het bezwaar gebleven tegen het feit dat van een regionale herstructurering nog altijd geen sprake is?  Dat - met andere woorden- het verspreid staande glas in de provincie niet zal worden geconcentreerd in dit nieuwe glastuinbouwgebied. De reactie op het ontwerp-bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond, die op 28 februari 2008 door de Milieufederatie Groningen mede namens SNLE, OGG èn de Waddenvereniging is gegeven,  benadrukt dat dat wel een vereiste is van de Nota Ruimte.

In wat recentelijk is gedocumenteerd over dit onderwerp, o.a. in het Visiedocument Eemshaven Zuidoost / Zuid van Groningen Seaports en in de geluidsopname van punt 10 van de agenda van de raadsvergadering van de gemeente Eemsmond van 13 januari 2011 is sprake van het feit dat GSP te kennen heeft gegeven wel in te zijn voor de (mede-)exploitatie van de (infrastructuur van het) glastuinbouwgebied. Lees en luister maar na.  

Weliswaar moet over dat mede-exploiteren officieel nog besloten worden, maar GSP heeft zijn acquisitieapparaat al ten dienste gesteld van de werving van tuinders voor het beoogde gebied. En GSP doet er alles aan om Waddenvereniging, gemeente Eemsmond, GS en PS van Groningen, NMFGroningen, omwonenden  en OGG te overtuigen van de groene bedoelingen. Zo heeft van 19 op 20 juli aanstaande excursie plaats naar Terneuzen en Roosendaal, waar vertegenwoordigers van genoemde instanties en omwonenend de zegeningen van glastuinbouw met eigen ogen mogen aanschouwen. Vooral ook de lichtemissie van kassen bij nacht. Van onbelichte kassen welteverstaan. Allemaal geregeld door GSP.

Waarom en waartoe al deze moeite? Al deze kosten? Dit lijkt bijna toe te werken naar een droge uitbreiding van de Eemshaven. In een polder in het Waddengebied met nu nog florerende akkerbouw.

De legitimatie vinden de initiatiefnemers, zo lijkt het,  in een redenering die als volgt is samen te vatten: 'De Oostpolder zoals ze nu is gaat eraan, maar omdat we het niet zo grondig doen als we zouden kunnen, -immers we doen iets met restwarmte en CO2, is het duurzaam en groen'.  En GSP wordt het groenste havenbedrijf van de hele wereld.
 
De Eemshaven floreert. Wat je ervan ook vinden mag, dat is allemaal gelukt. Maar GSP gedraagt zich nu als Rupsje Nooitgenoeg.

En de Waddenvereniging zegt niet bij voorbaat nee tegen dit plan.  

Leave a Reply.